Strážny domček pri kaštieli v Stupave prechádza opravou

Strážny domček pri kaštieli v Stupave prechádza opravou Zdroj: KPÚ

Západne od kaštieľa v Stupave je situovaný drobný objekt v romantizujúcom štýle – tzv. strážnica alebo strážny domček.

Táto kultúrna pamiatka má historickú spojitosť s kaštieľom. Jej výstavba sa pravdepodobne realizovala v nadväznosti na rozsiahlu prestavbu kaštieľa koncom 19. storočia vtedajším majiteľom grófom Alojzom Károlyim (kaštieľ vlastnil od roku 1867). Tá údajne prebiehala pod vedením architekta Artura Meiniga.

Strážny domček pri kaštieli v Stupave prechádza opravou Zdroj: KPÚ
Strážny domček pri kaštieli v Stupave prechádza opravou Zdroj: KPÚ

Po ďalších stavebných zásahoch v lokalite je v súčasnosti strážny domček situovaný bez jasnej urbanistickej nadväznosti na park a kaštieľ. Obnovu kultúrnej pamiatky realizuje súkromný vlastník pán Mikuš. Prebieha v niekoľkých etapách aj za pomoci príspevkov z grantu OSSD Ministerstva kultúry SR. A to tak, aby jednotlivé umelecko-remeselné prvky mohli byť obnovené do pôvodného vzhľadu s využitím historických techník, technológií a materiálov.

Strážny domček pri kaštieli v Stupave prechádza opravou Zdroj: KPÚ
Strážny domček pri kaštieli v Stupave prechádza opravou Zdroj: KPÚ

Strážny domček je pekným príkladom toho, že je reálne možné obnoviť kultúrnu pamiatku vo vlastníctve súkromných osôb. A to v súlade s aktuálnou metodikou, tradičnými metódami a technikami, aj s využitím štátnych dotácií pri vhodnom nastavení etapizácie prípravných a realizačných prác. Výsledkom je potom kvalitná prezentácia pamiatkových hodnôt. Zároveň aj zvýšenie hodnoty samotnej kultúrnej pamiatky a tiež lokality, v ktorej sa pamiatka nachádza.

Zdroj: Krajský pamiatkový úrad Bratislava