Záhorské múzeum otvorí novú expozíciu Osobnosti Záhoria

Záhorské múzeum otvorí novú expozíciu Osobnosti Záhoria

Záhorské múzeum v Skalici predstavuje novú časť stálej expozície Osobnosti Záhoria. Expozícia je situovaná v budove bývalého Katolíckeho kruhu, dnes Domu kultúry v Skalici.

Dvojročné úsilie odborných pracovníkov múzea negatívne poznačila pandémia a posunula aj prezentáciu zberateľskej a výskumnej aktivity múzea v podobe novej expozičnej časti. Venovaná je osobnostiam regiónu, ktoré sa tu narodili alebo dlhodobo pôsobili.

Expozícia ponúka dve formy pohľadu

Tradičnú, prostredníctvom trojrozmerných zbierkových predmetov. Tie Záhorské múzeum získalo akvizičnou činnosťou; klavír operného speváka Janka Blaha, veľkorozmerný obraz s motívom sv. Alžbety, časť knižnice skalického evanjelického kňaza Dr. Jána Ďuroviča, kolekciu nábytku z pozostalosti kňaza a stredoškolského profesora skalického gymnázia Dr. Mateja Héseka či výtvarné diela Júliusa Koreszku zapožičané zo Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.

Okrem nich bude priestor venovaný aj lekárovi, politikovi MUDr. Pavlovi Blahovi, zakladateľovi Záhorského múzea, ktorého rozsiahla pozostalosť sa nachádza v zbierkach múzea, jeho švagrovi, ktorý mal významný podiel na postavení budovy Katolíckeho kruhu, skalickému dekanovi, bratislavskému mešťanostovi Ľudovítovi Okánikovi, ostrihomskému arcibiskupovi Jánovi Černochovi, ktorý korunoval v roku 1916 posledného uhorského kráľa Karola IV. či dlhoročnému správcovi Spolku sv. Vojtecha Jánovi Pöstényimu.

Inovatívnou multimediálnou časťou budú prostredníctvom dotykovej obrazovky predstavené osobnosti Záhoria regionálneho charakteru, ktoré pôsobili v jednotlivých mestách a obciach. Na zvláštnej obrazovke bude prebiehať prezentácia najvýznamnejších osobností Záhoria, dôležitých v celoslovenskom kontexte.

Nová expozícia bude sprístupnená 1. decembra 2022 o 17.30 h a vstup na podujatie je voľný.