Farský Kostol Sv. Michala Archanjela, Skalica

Farský kostol sv. Michala, Skalica Autor: Vladimír Miček

Farský kostol sv. Michala Archanjela je jednou z najvýznamnejších pamiatok mesta Skalica.

Gotické začiatky a baroková premena

Jeho výstavba sa datuje pravdepodobne po roku 1372, pričom nie je vylúčené, že bol postavený na základoch ešte staršej stavby. Pôvodne bol kostol jednoloďovou gotickou stavbou, ktorá v období neskorej gotiky, medzi rokmi 1450 a 1470, prešla transformáciou na trojloďovú baziliku.

Farský kostol sv. Michala, Skalica Autor: Vladimír Miček
Farský kostol sv. Michala, Skalica Autor: Vladimír Miček

Architektonický vývoj a vnútorná krása

Kostol v priebehu storočí viackrát postihli požiare, čo si vyžiadalo jeho prestavby a opravy. Tieto zásahy však prispeli k jeho dnešnému vzhľadu, ktorý je zmesou rôznych štýlov. Charakteristickým prvkom je mohutná veža s neskororenesančnou arkádou, zatiaľ čo interiér kostola je bohato zdobený. Bočné lode sú zaklenuté barokovými krížovými klenbami a hlavnú loď zdobia valené klenby s lunetami.

Farský kostol sv. Michala, Skalica Autor: Vladimír Miček
Farský kostol sv. Michala, Skalica Autor: Vladimír Miček

Umelci a ich diela

Interiér kostola je skutočným umením. Oltárna architektúra a výzdoba pochádza prevažne zo 17. a 18. storočia. Oltárny obraz sv. Michala Archanjela je dielom viedenského maliara Františka Antona Maulbertscha. Lavice z prvej polovice 18. storočia sú majstrovskými kúskami drevorezby, a dve intarzované spovednice dopĺňajú vysokú estetickú hodnotu interiéru. Pozornosť si zaslúži aj secesný luster a deväť bočných cechových oltárov.

Unikátna súbor cechových oltárov

Medzi najvýznamnejšie pamiatky kostola patrí súbor šiestich barokových cechových oltárov, ktoré sú na Slovensku ojedinelé a zasvätené patrónom skalických cechov. Okrem toho je tu umiestnený aj námetovo regionálne zaujímavý obraz Turolúckej bitky z roku 1672, ktorý je dielom M. Spinulu.

Farský kostol sv. Michala, Skalica Autor: Vladimír Miček
Farský kostol sv. Michala, Skalica Autor: Vladimír Miček

Námestie a výhľad z veže

Kostol dominuje netradičnému trojuholníkovému námestiu, ktoré je srdcom mesta Skalica. Z veže kostola, zdobenej renesančnými arkádami, sa naskytá nádherný výhľad na vnútorné mesto a jeho okolie, čo predstavuje nezabudnuteľný zážitok pre každého návštevníka.

Kostol sv. Michala pomáha nahliadnuť do minulosti Skalice

Farský kostol sv. Michala Archanjela je nielen architektonickým skvostom, ale aj miestom bohatým na históriu a umenie. Ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť do minulosti Skalice a zažiť ducha čias, ktoré sú už dávno preč. Jeho mohutná veža, ktorá ponúka výhľad na okolie, je symbolom odolnosti a trvácnosti, ktoré sú pre toto historické mesto tak charakteristické.

Možnosť dohodnúť si prehliadku je v Turistickej informačnej kancelárii Skalica.