Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves

Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček

Dominantou a zároveň historickou kultúrnou pamiatkou malebnej obce Lakšárska Nová Ves je rímsko-katolícky kostol svätého Vavrinca.

Historický skvost na návrší

Tento architektonický klenot sa vypína na návrší s nadmorskou výškou 254 metrov, vďaka čomu je jeho majestátna silueta viditeľná z veľkej diaľky. Opevnený obranný múr s charakteristickými štrbinovými strieľňami, ktorý stále obklopuje kostol, je tichým svedkom jeho bohatej histórie, odvíjajúcej sa od roku 1618.

Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček
Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček

Ochrana kultúrneho dedičstva

Kostol bol vyhlásený za chránenú kultúrnu pamiatku v roku 1968, čím sa potvrdila jeho významná pozícia v rámci slovenského kultúrneho dedičstva. V súpise pamiatok Slovenska je lakšársky kostol opísaný ako jednoloďová stavba s presbytériom zaklenutým valenou klenbou s lunetami, ktorá je rozčlenená pilastrami a zvonka zdobená lizénovými rámovaniami. Západná strana kostola je korunovaná prestavanou vežou s ihlancovou strechou, ktorá dotvára jeho unikátny exteriér.

Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček
Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček

Staviteľské úsilie miestnych obyvateľov

Iniciatívou miestnych občanov pod duchovným vedením kňaza Martina Markoviča bol kostol postavený v roku 1729. Cirkevné záznamy hovoria o “veriacom ľude”, ktorý sa spojil a v rekordnom čase jedného roku vybudoval tento sakrálny dom. Slávnostné požehnanie kostola sa konalo 10. augusta 1730, v deň svätého Vavrinca, po ktorom je kostol pomenovaný.

Architektonická a materiálová robustnosť

Celá stavba kostola je postavená z pevných materiálov – kameňa a pálených tehál. Výška veže dosahuje impozantných viac ako 32 metrov a je umiestnená priamo v priečelí. Veža skrýva tri zvony, z ktorých dva boli obstarané v roku 1922 a tretí, umieračik, bol darom Šimona Klempu, rodáka z obce a trnavského prepošta, v roku 1901. Vnútorný priestor kostola je podopieraný dvojicou kamenných stĺpov, ktoré nesú široký chór vybudovaný z rovnakých materiálov ako celá stavba.

Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček
Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček

Interiér plný umenia a histórie

Vnútorné vybavenie kostola je zmesou romantických, novogotických a renesančných prvkov. Z pôvodného barokového zariadenia sa zachovalo 22 lavíc s bohatou ornamentikou, drevený kríž a baptistérium. Hlavný oltár, hoci nie je pôvodný, je v harmónii s bočnými oltármi. Nad ním sa vyníma obraz svätého Vavrinca a počas renovácie v roku 1970 bol objavený aj obraz Blahoslavenej Panny Márie, skrytý pod vrstvou omietky.

Sochy Panny Márie a Božského srdca stoja v miestach, kde kedysi boli kazateľnica a kríž. Krížová cesta, dar trnavského kanonika Šimona Klempu, zdobí obvod kostola. Na klenbe nad lavicami je maľba Poslednej večere a na zadnej časti nad chórom sú obrazy sv. Heleny a sv. Rozálie. Chórové stĺpy zdobia sochy sv. Antona Paduánskeho a Ružencovej Panny Márie, zatiaľ čo pod chórom nájdeme lurdskej Panny Márie a spovednicu s obrazom sv. Terézie.

Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček
Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček

Vstup do svätyne

Hlavný vchod do kostola chránia pôvodné mohutné drevené dvere, ktoré sú nielen praktickým, ale aj estetickým prvkom tohto sakrálneho diela. Vstupujúc dovnútra, návštevníci prechádzajú cez historický portál, ktorý ich privíta do sveta klasickej duchovnej architektúry a umenia.

Tento kostol predstavuje nielen duchovné centrum pre obyvateľov Lakšárskej Novej Vsi, ale je aj cenným prínosom pre slovenské kultúrne dedičstvo a určite stojí za návštevu.

Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček
Kostol sv. Vavrinca, Lakšárska Nová Ves Autor: Vladimír Miček