Pomník M. Bartoňa

Pamätník M. Bartoňa, Senica - Horné Suroviny Autor: Vlado Miček

Pomník čáčovského richtára Martina Bartoňa a jeho druhov a sa nachádza v rozľahlom poli v lokalite Horné Suroviny po ľavej strane v smere zo Senice na Jablonicu. Je ideálnym miestom nielen na pešiu prechádzku, ale aj pre cykloturistov.

Pomník uprostred poľnohospodárskej pôdy

Pomník uprostred obrábanej poľnohospodárskej pôdy sa osamelo týči do okolitej krajiny a pre neznalého okoloidúceho je neznámym monumentom. Pamätník má tvar pylónu na stupňovitom ihlanovom podstavci, na vrchole architektonickú výzdobu v tvare symetrického dvojramenného kríža s mečom. Na pylóne sú umiestnené pamätné tabule vyhotovené z pieskovca, z ktorého je aj samotný pomník.

Pomník popravených 1848

Pomník popravených 1848 bol na mieste popravy obetí štatariálneho súdu odhalený pri príležitosti 100. výročia Slovenského povstania v roku 1948. Jeho autorom je akademický sochár Ladislav Ľudovít Pollák.

Mesto sa rozhodlo vykonať v roku 2016 komplexnú obnovu pomníka v kontexte príprav 170. výročia Slovenského povstania. Dôraz sa kládol na uctenie si pamiatky popravených a tiež zviditeľnenie významnej vizuálnej a krajinnej dominanty, pretože pamiatka nadregionálneho významu sa viaže ku konkrétnej historickej udalosti,” uviedla v roku 2018 vtedajšia hovorkyňa mesta Viera Barošková.

Pomník zrekonštruovali

V jarných mesiacoch roku 2018 sa práce preniesli priamo na Pomník, ktoré zahŕňali zreštaurovanie kamennej časti pamätníka, statické zabezpečenie profilu okolitého terénu, obnovenie ohrady a úpravu okolia pamätníka, novú prístupovú cestu a vybavenie mobiliárom a informačnou tabuľou. Všetky práce na samotnom Pomníku si vyžadovali dôsledný a trpezlivý prístup, boli použité vysokokvalitné prípravky na zakonzervovanie. Pri porovnaní fotodokumentácie pred a po reštaurovaní je zlepšenie očividné.

V okolí Pomníka boli vysadené štyri stromy – duby. V záverečnej fáze celkovej renovácie pre bezproblémový prístup k pietnemu miestu pribudla prístupová cesta, tiež lavička, stojan na bicykle a informačná tabuľa.

Čačovský richtár Martin Bartoň a jeho druhovia

Roľník, mlynár, čáčovský richtár, národovec. Narodil sa 19. januára 1799 v Čáčove. Stal sa obeťou maďarských gárd. Pre svoju vieru v slobodný život slovákov, ktorú predniesol prečítaním Hurbanovho letáku bol po prvej hurbanovskej dobrovoľníckej výprave v septembri 1848 zatknutý a obvinený z vlastizrady. Spolu s Vojtechom Bemertom bol odsúdený a popravený na šibenici pri Surovinách. V tento deň popravili i Pavla Svatíka a Františka Kapitáňa. Všetci sú spoločne pochovaní pod mohylou s trojvrším na cintoríne v Senici.

Popravenému Martinovi Bartoňovi sa kládlo za vinu, že v zmysle proklamácií Národnej rady povzbudzoval svojich spoluobčanov k vernosti a vytrvalosti panovníkom a národu. Niekoľko výtlačkov proklamácie sa ešte u neho našlo. Po rozsudku, ktorý ho odsudil na smrť, sa lúčil v dojímavom liste so svojou rodinou. Na ceste k popravisku len to vraj ľutoval, že musí umrieť nie pre nejaké zbojstvo alebo iný zločin, ale vlastne len preto, že sa naučil v škole dobre čítať.

Zomrel 13. októbra 1848 na šibenici za Senicou, o rok neskôr boli jeho pozostatky exhumované a presunuté na cintorín v Senici.