Senický fašang

Mesto Senica Sadová 641/18, Senica

Fašiangový sprievod mestom, fašiangová zábava a pochovávanie basy sa uskutoční v meste Senica 18. februára 2023 od 13.00 h. Súčasťou podujatia bude aj zábava v Dome kultúry. SOBOTA → 18.2.2023 → 13:00 - 02:00 hod. folklórna skupina PRUCLEK 🎻🎺 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v Senici 👨‍🚒 ZÁHORÁCKE DIVADLO 🎭 TRASA FAŠIANGOVĚHO SPRIEVODU 13:00 - Malé námestie,…

Krojový ples Kúty – 2023

Pjekné mjestečko o.z. - Kúty Bratislavská 210, Kúty

Krojový ples v Kútoch sa uskutoční v kultúrnom dome 18.februára 2023. „Už tradičný ples spojený s krojama v Kútoch je tu konečne po korone. Kvalitní dechovka Skaličané a cimbálová muzika Brecuavan vedená primášém – Dr. Františkém Blažkém – šak teho už určite poznáte, “  informuje o tom organizátor podujatia Pjekné mjestečko o.z. – Kúty. Tradičná kultúrna produkcia „Budeme rádzi, ket nás…